Nowe technologie

Przesiewanie kruszywa i żwiru – o działaniu przesiewaczy wibracyjnych opowiadają specjaliści z firmy GKM Siebtechnik

• Zakładki: 28


Przemysł wydobywczy, budowalny, ceramiczny czy metalurgiczny to tylko niektóre z gałęzi przemysłu ciężkiego, które w produkcji wykorzystują przesiewacze wibracyjne. Urządzenia te służą do oczyszczania materiału ze zbędnych produktów oraz do frakcjonowania materiału pod względem wielkości ziaren. Zastosowanie przesiewaczy pozwala zoptymalizować produkcję, zmniejszając jej koszt i generując oszczędności. Jak działają przesiewacze do kruszywa i żwiru?

Przesiewanie kruszyw – jak się odbywa?

Efektywne przesiewanie kruszyw, żwiru i innych materiałów możliwe jest dzięki przesiewaczom wibracyjnym. Ich najważniejszym elementem są wkłady sitowe, na których odbywa się sortowanie. W przemyśle ciężkim często wykorzystuje się przesiewacze kilkupokładowe – dzięki konstrukcji złożonej z dwóch lub trzech sit przesiewanie kruszyw jest skuteczne i cały proces odbywa się w jednym urządzeniu. Wprawia ono sita w ruch wibrujący, który umożliwia przedostanie się cząsteczek o określonych parametrach na niższy pokład. Odsiany produkt zostaje zatrzymany i może być wykorzystany na innych etapach produkcji, odsprzedany innym przedsiębiorstwom lub zutylizowany.

Efektywne przesiewanie kruszywa dzięki wyspecjalizowanym przesiewaczom GKM Siebtechnik

Przesiewanie kruszywa, żwiru i innych materiałów, może odbywać się trzyetapowo i taki proces frakcjonowania jest najskuteczniejszy. Pierwszy etap (sortowanie pierwotne) odbywa się na najwyższym pokładzie (na najwyższym sicie) i polega na oddzieleniu materiału od różnego rodzaju zanieczyszczeń. Kolejny etap (sortowanie wtórne) polega na podzieleniu produktu na materiały, którego cząsteczki spełniają określone normy. W trzecim, ostatnim etapie przesiewania kruszyw (sortowanie końcowe) wykonuje się ostateczne oddzielenie cząsteczek według podanych norm. Etap ten ma za zadanie utrzymać jakość na najwyższym poziomie, a w przypadku odsprzedaży przesiewanych kruszyw możliwe jest uzyskanie wyższej ceny.

Przesiewanie kruszyw za pomocą wyspecjalizowanych przesiewaczy wibracyjnych pozwala uzyskiwać materiały niezbędne do prac budowlanych. W zależności od jakości, służą one do produkcji betonu, do wykonywania podkładów pod kostkę czy podwyższeń terenu. Urządzenia te pozwalają odzyskać część środków ze sprzedaży materiałów lub pozyskiwać je we własnym zakresie, bez konieczności odkupu. Przede wszystkim nowoczesne przesiewacze wibracyjne, wyprodukowane na zamówienie, to maszyny, które wyróżniają się dużą efektywnością i niską awaryjnością. Zamawiając przesiewacz, warto więc zwrócić się do producenta, który specjalizuje się w realizacji podobnych zamówień.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
22 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *